Game 1:  Ohio Shockers:  28    vs    MWA Elite National:  61                                                Worthington Kilbourne High School

 

Game 2:  Ohio Shockers:  64   vs    Indiana Elite Process:  51                                              Worthington Kilbourne High School

Game 3:  Ohio Shockers:  63    vs    Nova Village--Rice:  66 (OT)                                          Otterbein University     

 

Thank you to our Sponsors

 

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter Metallic
  • YouTube Metallic

Tik Tok

YouTube

Subscribe

Follow us

Become a Fan

2021 Ohio Shockers Youth Basketball Team