Game 1:  Ohio Shockers:  28    vs    MWA Elite National:  61                                                Worthington Kilbourne High School

 

Game 2:  Ohio Shockers:  64   vs    Indiana Elite Process:  51                                              Worthington Kilbourne High School

Game 3:  Ohio Shockers:  63    vs    Nova Village--Rice:  66 (OT)                                          Otterbein University     

 

Thank you to our Sponsors

 

  • Twitter Metallic
  • Facebook Metallic
  • YouTube Metallic

Twitter

Follow us

Facebook

Become a Fan

YouTube

Subscribe

2020 Ohio Shockers Youth Basketball Team